فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

منتخب مقاله برتر تحت عنوان اهمیت و راهکارهای برپایی نماز جماعت باشکوه در دانشگاه ها

استاد نمونه در سطح دانشکده علوم پایه واحد تهران جنوب

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^